अलि अलि भेटघाट मात्रै, फोन बाटै माया बस्यो ! मनका कुरा गुम्स्यायर भित्रबित्रै जल्नु पर्ने !!

—–#गजल—–1f339 अलि अलि भेटघाट मात्रै, फोन बाटै माया बस्यो ! मनका कुरा गुम्स्यायर भित्रबित्रै जल्नु पर्ने !!

याद हरु आउँदा आउदै अतीत कुनै भुल्नु पर्ने !
उहीँ बाटो हिड्छौ तिमी अचिने झैँ गर्नुपर्ने !!

रहर होईन भुल्न तिमिलाई, बाध्यता हो मेरो !
बिरानो यो बस्ती तिर आफुलाई छल्नु पर्ने !!

अलि अलि भेटघाट मात्रै, फोन बाटै माया बस्यो !
मनका कुरा गुम्स्यायर भित्रबित्रै जल्नु पर्ने !!

बिरानो यो सहर तिर गुलाम गरि खान्छु म !
भोक प्यास नभनेरै ,आफ्नै सुर मा चल्नु पर्ने !!

सर्जक—पूर्णसिंह बम
थिर्पु ३ कालिकोट
हाल—क्षितिजको बस्ती (मरुभूमि को देशबाट)

——मलेसिया——1f339 अलि अलि भेटघाट मात्रै, फोन बाटै माया बस्यो ! मनका कुरा गुम्स्यायर भित्रबित्रै जल्नु पर्ने !!1f339 अलि अलि भेटघाट मात्रै, फोन बाटै माया बस्यो ! मनका कुरा गुम्स्यायर भित्रबित्रै जल्नु पर्ने !!1f339 अलि अलि भेटघाट मात्रै, फोन बाटै माया बस्यो ! मनका कुरा गुम्स्यायर भित्रबित्रै जल्नु पर्ने !!1f494 अलि अलि भेटघाट मात्रै, फोन बाटै माया बस्यो ! मनका कुरा गुम्स्यायर भित्रबित्रै जल्नु पर्ने !!1f494 अलि अलि भेटघाट मात्रै, फोन बाटै माया बस्यो ! मनका कुरा गुम्स्यायर भित्रबित्रै जल्नु पर्ने !!1f494 अलि अलि भेटघाट मात्रै, फोन बाटै माया बस्यो ! मनका कुरा गुम्स्यायर भित्रबित्रै जल्नु पर्ने !!

About lchapagain4@gmail.com 746 Articles
CEO AT CHHEPARO.COM