आज धेरै प्याला पिय मात लागेको छ सानु नआउ नजिक नछोउ मलाई मात लागेको छ सानु

आज धेरै प्याला पिय मात लागेको छ सानु

नआउ नजिक नछोउ मलाई मात लागेको छ सानु

 
जिबनभर बिश्वास बाड्दै हिडेको यो यात्रिलाई
आज फेरि भयभरको घात लागेको छ सानु

नआउ नजिक नछोउ मलाई मात लागेको छ सानु
 
बसुजैब कुटुम्बकम मन्त्र जप्ने पुजारीलाई
हिन्ताबोध र यक्लो पनको लात लागेको छ सानु
नआउ नजिक नछोउ मलाई मात लागेको छ सानु
 
गर्नुपर्ने सबैगरे लाग्दैन केहि बाकि छ
अझैपनि तिरस्कारको खात लागेको छ सानु
नआउ नजिक नछोउ मलाई मात लागेको छ सानु
 
रातहरु त अध्यारै छन छैन कुनै गुनासो
लालि उसा बिनाको प्रभात,लागेको छ सानु
नआउ नजिक नछोउ मलाई मात लागेको छ सानु
 
दिनानुदिन टुक्रियर ,रित्तिदै छ उदासि मन
उपेक्षित जिबन वहिहात लागेको छ सानु
नआउ नजिक नछोउ मलाई मात लागेको छ सानु10561663_599354696849660_5917301618334831687_n आज धेरै प्याला पिय मात लागेको छ सानु नआउ नजिक नछोउ मलाई मात लागेको छ सानु
About lchapagain4@gmail.com 745 Articles
CEO AT CHHEPARO.COM