के था’ मुटु भित्र पनि हावा हुरी चल्छ भन्नेWhat was the ‘air inside the heart’?(vhisma)

pixiz-13-10-2017-22-12-19-150x150 के था' मुटु भित्र पनि हावा हुरी चल्छ भन्नेWhat was the 'air inside the heart'?(vhisma)थाहै थिएन अागो बिना नै यो मन जल्छ भन्ने ।
बिश्वासै भएन स्वप्निल मन्जिल पनि ढल्छ भन्ने ।

कोरा कागजमा रंगिन तस्बिर कोरू झै लाग्छ ,
ध्यान गएन चित्र सबै कागजसगैं गल्छ भन्ने ।

फल भनी रोप्याथेँ मलाई उस्तै जस्तै लाग्थ्यो ,
यादै अाएन एैँरेलु पनि तितो फल्छ भन्ने ।

मन भरि अाशाका ती दीपहरू बालि रहेँ ,
के था’ मुटु भित्र पनि हावा हुरी चल्छ भन्ने

I did not know what would happen like this.

No doubt, the Swapnil floor will also fall down.

The color paper on the paper looks like

Note that the picture sings all the papers.

I used to feel like the same as the fruit,

Even if Anna Merrill also gets scattering.

Those lamps of the moon filled the lamps,

What was the ‘air inside the heart’?

your one feedback help us to work even harder

%d bloggers like this: