तिमी निस्किए मार्गमा बल्छ आगो,बढेको जलनको छ चर्चा चलेको

received_670051239870287 तिमी निस्किए मार्गमा बल्छ आगो,बढेको जलनको छ चर्चा चलेकोचढेको यौवनको छ चर्चा चलेको,

नशालु नयनको छ चर्चा चलेको।

लुटाई गयौ रे सबै अस्मीता नै,

बिकेको त्यो तनको छ चर्चा चलेको।

तिमी निस्किए मार्गमा बल्छ आगो,

बढेको जलनको छ चर्चा चलेको।

यता हर्क माया दुवै मारमा छन्,

मुनाको मदनको छ चर्चा चलेको।

भोलि मृत्युमा साथ लाग्ने हुँदैनन्,

यता आज धनको छ चर्चा चलेको।

डी के यात्र

About lchapagain4@gmail.com 745 Articles
CEO AT CHHEPARO.COM