नेपालि चेलिको दर्दनाक कहानि

नेपालि चेलि कसरि भारतमा बेचिन बाध्य हुन्छन ।

images-1 नेपालि चेलिको दर्दनाक कहानि

महिला हिंसा आजैबाट बन्द गरियन भने हाम्रो आऊने भाबि पिडिले हामिले भन्दा बढि दुख्ख पाऊनेछन।हामि मनुस्य होईन जनावर कहलाऊनेछौ ।यसै बिशमा तयार पारियको कहानि हेर्नुहोला।