पिर ब्याथा ले यो मुटु चर्केर रोएँ !!–गजल प्रेमी पूर्णसिंह बम(अनुराग)

——गजल— ..

पिर ब्याथा ले यो मुटु चर्केर रोएँ !!

त्यो गाउँ बेसि आफै फर्केर रोएँ !!

बिकास थिएन निकास थिएन र त मेरो देसमा !!

भस्ट्रचार ले सिमा नाघ्यो अनि धर्केर रोएँ !!

महंगी ले घाँटी रेट्दा,मेरो देसमा हजुर !!

आफ्नै देसका नेताले नै नुन छर्केर रोएँ !!

संसद मा बैठक बस्छ निकास मा सुन्यता छाउदा !!

आफै आफै किन हजुर नेपाल आमा तर्केर रोएँ !!

.. ।। पूर्णसिंह बम(अनुराग) कालिकोट ,थिर्पु ।।

Published by

lchapagain4@gmail.com

CEO AT CHHEPARO.COM

your one feedback help us to work even harder