बाँध्छ हात्ती माउतेले पाउ छोए मात्रै । वीरता, सन्देहले साह्रै दबाएको हो ॥

☞गजल
मृत्युले ढोका नजिकमा पत्र ल्याएको हो
। भाग्यरेखा फेर्छु भन्ने मन पलाएको हो ॥
छैन हाँसो, हाँस्न देऊ भन्छ मान्छे जैल्यै ।
मात्र पीडाको कमीमा हर्ष अाएको हो

बाँध्छ हात्ती माउतेले पाउ छोए मात्रै ।
वीरता, सन्देहले साह्रै दबाएको हो ॥
शत्रु तैंले घर नियाल्नू, दिन्छु धम्की यौटा
। कागको घर क्वैलिले अाफ्नो बनाएको
हो ॥
दर्दमा होस् हर्षमा होस् चित्र हाँस्दै
बस्छ । हाँस्नुपर्ने जिन्दगी हो यै
सिकाएको हो ॥ बहर ::ए-रमल अबतर
रुक्न :: २१२२ २१२२ २१२२ २२
©गौतम मनीष
गल्कोट बागलुङ

About lchapagain4@gmail.com 745 Articles
CEO AT CHHEPARO.COM