बाहुनको लागी प्याज हु म,प्यासिको लागी प्यास हु म,सरकारको बध्दो कर हु म,

 

received_1405764726140808 बाहुनको लागी प्याज हु म,प्यासिको लागी प्यास हु म,सरकारको बध्दो कर हु म,https://chheparo.com/tag/poem/
○○○म○○○
चिताको अस्तु हु म

मिल्काको बस्तु हु म

मायाको तृष्णा हु म,

दानवको गीतमा छु म,

रबिको ग्रहन हु म,

कबिको भ्रम हु म,

ठगिएको श्रम हु म,

मिचिएको क्रम हु म,

मनको रोगी हु म,

धनको लोभी हु म,

बनको जोगी हु म,

तनको भोगी हु म,

बाहुनको लागी प्याज हु म,

प्यासिको लागी प्यास हु म,

सरकारको बध्दो कर हु म,

बलातकृतको बध्दो डर हु म,

दानबको छवि हु म,

नेताको ठगी हु म,

ब्यर्थ गएको बलिदान हु म,

पाप हु तर अलि खास छु म,

अरुको दुख मा हास्छु म,

अरु पिडामा नाच्छु म,

गरीबको खाली खल्ती हु म,

आफैमा एउटा गल्ती हु म।

%d bloggers like this: