भनिन् प्रेमिकाले "तिमी सम्झिएर । न च्यापी सिरानी कहाँ नीद लाग्छ "

14390977_594449634097115_3651356082081637702_n भनिन् प्रेमिकाले "तिमी सम्झिएर । न च्यापी सिरानी कहाँ नीद लाग्छ "

चढीगो जवानी कहाँ नीद लाग्छ ।

नराम्रो छ बानी कहाँ नीद लाग्छ ।।१।।


उघारेछु व्यर्थै धरामा नजर यी ।

गयो जिन्दगानी कहाँ नीद लाग्छ ।।२।।


म तड्पिन्छु तिम्रो मिठो सुन्न बोली ।

अरे फोन् नहानी कहाँ नीद लाग्छ ।।३।।


सधै प्रेमको कल्पनामा म हुन्छु ।

तिमी छौ निशानी कहाँ नीद लाग्छ ।। ४।।


भनिन् प्रेमिकाले “तिमी सम्झिएर ।

न च्यापी सिरानी कहाँ नीद लाग्छ ” ।। ५।।

  • पुरु रिजाल( भुमेस्थान -७ धदिङ
About lchapagain4@gmail.com 745 Articles

CEO AT CHHEPARO.COM