भुकम्पको पिडा नेपालि बाहेक कसले बज्ला र , निउजिल्याड को लागि प्रथाना गरौ

photoeditor-1479074836699 भुकम्पको पिडा नेपालि बाहेक कसले बज्ला र , निउजिल्याड को लागि प्रथाना गरौ

हामि नेपालिको दुखेको घाऊ अझ सेलायको छैन र कहिले सेलाउने हो पत्तो छैन,तैपनि धैरे धारण गरेर निउजिल्याड बाशिको लागि प्रथाना गरौ कि उनिहरुले हामिले भोगेको दुख भोगनु नपरोस।

About lchapagain4@gmail.com 745 Articles
CEO AT CHHEPARO.COM