मनको तिर्खा पानिले नमेटीयपछि, तिर्खा मेटाउन के गरे

%d bloggers like this: