यसो फर्केर हेर्दा छोपिच राडिले कर्के नजर हान्न छोडिच राडिले

यसो फर्केर हेर्दा छोपिच राडिले

कर्के नजर हान्न छोडिच राडिले

मन परेरैत होला म नत्र किन सबै खोलेर देखाउथि

मेरो लोभि नजरले होला सबै छोपिच राडिले

बिस्तारै बिचबाट हेर्दै थिय मैले उसलाई

एक्कासि दुई खुट्टा जोडिच राडिले

About lchapagain4@gmail.com 745 Articles

CEO AT CHHEPARO.COM