संघर्ष गर सत्कर्म गर पच्छ्याउँछ भाग्य Try to struggle to do the fate (Tost Raj Chhetri)

pixiz-13-10-2017-09-37-32-150x150 संघर्ष गर सत्कर्म गर पच्छ्याउँछ भाग्य Try to struggle to do the fate (Tost Raj Chhetri)

Try to struggle to do the fate in the fraternity!

मुक्तक :

नरित्याउ ती आँशुहरु परिवर्तन हुनेछन मुस्कान हरुमा

नमार ती स्वर्णिम आश हरु सफल हुनेछन भविष्यमा

जीवन आरोह अवरोह न हो उकाली ओराली त छँदैछ

संघर्ष गर सत्कर्म गर पच्छ्याउँछ भाग्य पदचाप हरुमा !

टोष्ट राज क्षेत्री

Kathmandu

Freedom:

Unfortunately, those tears will change in the smile

Without those golden hopes, will succeed in the future

Life is not getting upset

Try to struggle to do the fate in the fraternity!

Tost Raj chhetri
Kathmandu

About lchapagain4@gmail.com 746 Articles
CEO AT CHHEPARO.COM