सबै कुरा छन त आइरहन्छन् । नत्र कहाँ आफन्त आइरहन्छन् ?? ।।१।।

*****गजल******

सबै कुरा छन त आइरहन्छन् ।

नत्र कहाँ आफन्त आइरहन्छन् ?? ।।१।।

********** आँसु बगाएरै मन शान्त पर्नुपर्छ ।

दु:ख दिन सामन्त आइरहन्छन् ।।२।। **********

यो वर्ष पलाएन पिरतीका आँकुरा ।

फेरि फेरि वसन्त आइरहन्छन् ।।३।।

********** मेरो रुपले हो वा बुलन्द आवाजले हो ।

लर्को लागेर अनन्त आइरहन्छन् ।।४।।

About lchapagain4@gmail.com 745 Articles
CEO AT CHHEPARO.COM

2 Comments

Comments are closed.