हो पत्र मार्ग मेरो, यात्रा छ लेखनीको । कसले भन्यो कलाले, आशा पुरा हुँदैनन् ।।

 

16266266_663558280519583_5989609760400655703_n हो पत्र मार्ग मेरो, यात्रा छ लेखनीको । कसले भन्यो कलाले, आशा पुरा हुँदैनन् ।।गजल

सब युद्ध गर्न थाले, आशा पुरा हुँदैनन् ।

भन्दैछ मृत्तिकाले, आशा पुरा हुँदैनन् ।।

हो पत्र मार्ग मेरो, यात्रा छ लेखनीको ।

कसले भन्यो कलाले, आशा पुरा हुँदैनन् ।।

अामा, बुवा र घरको जिम्मा छ काँधमाथि ।

यी पाइला नचाले, आशा पुरा हुँदैनन् ।।

लेखिन्छ भाग्यमा जे, त्यै मात्र हुन्छ हेर ।

मात्रै ठुला कुराले आशा पुरा हुँदैनन् ।।

बहर: – मुजारे मुसम्मन अखरब ।

About lchapagain4@gmail.com 746 Articles
CEO AT CHHEPARO.COM