​"कसले भन्यो कम्युनिष्टले मायाँ प्रेमको कुरा गर्नु हुदैन ?"

म कहिलै राजा हुन्न भन्ने जानी जानी !

भन्दिन म तिमीलाई मेरी दिलकी रानी !
भन्छु वरु मायाँ गरी मेरी दिलकी काली !

अँध्यारो मुख नलाऊ प्यारी घटुवा हो ठानी !
“मेरो दिलको राजा !”भन्न आजैबाट छोड !

“मेरो दिलको काले !”भन अव प्यार मानी !
उहिलेका कुरा थिए खुइलिएर गए !

नमिसाऊँ पिरतीमा पुराना कहानी !
कहाँ राजा कहाँ रानी कहाँ दुखी हामी !

कहाँबाट सिकियो छ्या त्यस्तो आनिबानी !
२०७३/०६/२८/४:०० अपरान्ह

ढल्को

received_698861120275813 ​"कसले भन्यो कम्युनिष्टले मायाँ प्रेमको कुरा गर्नु हुदैन ?"

received_698861126942479 ​"कसले भन्यो कम्युनिष्टले मायाँ प्रेमको कुरा गर्नु हुदैन ?"

About lchapagain4@gmail.com 745 Articles
CEO AT CHHEPARO.COM