Category Archives: अपुरो प्रेम भाग :53

अपुरो प्रेम भाग :53मिलन अबिरल 💔💔💔

त्यो पत्र थियो त्यो पत्रमा लेखिएको थियो कि सरोजले जापानको लागि अप्लाई गरेको रहेछ ।     जापानको लागि उसले इन्टविउ दिएको रहेछ उ पास भएको निकै दिन भएको रहेछ उ २/३ दिनदेखी केही निरास देखिएको     थियो यस्तो देखिनुको कारण यस्तो पो रहेछ थाहा पाए । उसको भिसा लागेको रहेछ त्यो भिसा आएको

Read More

%d bloggers like this: