Category Archives: अपुरो प्रेम भाग :64

अपुरो प्रेम’ लेखन:..मिलन अविरल आँसु भाग:…64

८ औ दिन बिहानै उहालाई निन्द्रालाई छाड्यो मलाई रात भर निन्द्रा लागेको थिईन सुतेको थिएन थाहा पाईन निन्द्रा के हो   भनेर त्यसै उज्यालो भएको थियो ।उहाँ उठ्नु लाग्नु भएको थियो तर उहाको हात समाते मलाई जान्नु थियो किन उहाँ   यस्तो हुनुहुदैछ भनेर जान्न्न मन थियो सोध्नका लागि बुझ्नका लागि तड्पिएको थिए तर उहाले

Read More

%d bloggers like this: