Category Archives: अपुरो प्रेम भाग : 70

#अपुरो प्रेम मिलन अविरल आँसु भाग:…70

  नकिकै ट्याक्सिवालालाई बोलाए ।.अनि ….जाउ फेरि ट्याक्सिवाला बोल्यो ।   कहाँसम्म जाने म के बोलु थाहा छैन अनि सम्झाए त्यो गाडीवाला लाई अनि हामी लाग्यौ ।   मनिस लाई भने तिमी भाउजू अनि नानिहरुलाई लिएर घर लग्नु म यिनिलाई उसको घरसम्म पुर्याईदिएर आउछु ।   कसरी पुर्याउछस र त नया छस झन उ बोल्यो

Read More

%d bloggers like this: