Category Archives: अपुरो प्रेम भाग :72

#अपुरो प्रेम मिलन अविरल आँसु भाग:…72

उ         सको नाम त थाहा थियो तर ..नाम थाहा हुदा हुँदै फेरि सोध्न उचित सम्झिन ।त्यतिकैमा उ बोली तपाईको नाम ???मैले आफ्नो नाम बताए अलि नम्र स्वरमा आकाश श्रेष्ठ घर भोजपुर यहाँ केही कामको कारणले आएको थिए साथिको छोरा दिपको birthday पार्टीमा जादा तपाईलाई देखेको थिए त्यही कारण म आज तपाईको

Read More

%d bloggers like this: