Category Archives: अमिट यादहरु”-3

सानु सँगिताको “अमिट यादहरु” भाग- 3

….मेरो मुटुको धड्कन जोड जोडले धड्किन थाल्यो अमर आयो र मोबाइल रमालाइ दियो अनि सरासर गयो म लाज र पश्चातापले ठाडो सिर गर्न सकिन अनि अरु केही भन्न आएन र रमालाइ भने “आइ एम सरि यार मलाइ थाहा थिएन अमर तेरो दाइ हो भनेर,,,,,, मैले कुरै नबुझी अमरलाइ झापड हाने उस्लाइ कस्तो फिल भयो होला

Read More

%d bloggers like this: