Category Archives: आज धेरै प्याला पिय मात लागेको छ सानु नआउ

आज धेरै प्याला पिय मात लागेको छ सानु नआउ नजिक नछोउ मलाई मात लागेको छ सानु

आज धेरै प्याला पिय मात लागेको छ सानु नआउ नजिक नछोउ मलाई मात लागेको छ सानु   जिबनभर बिश्वास बाड्दै हिडेको यो यात्रिलाई आज फेरि भयभरको घात लागेको छ सानु नआउ नजिक नछोउ मलाई मात लागेको छ सानु   बसुजैब कुटुम्बकम मन्त्र जप्ने पुजारीलाई हिन्ताबोध र यक्लो पनको लात लागेको छ सानु नआउ नजिक नछोउ

Read More

%d bloggers like this: