Category Archives: उनी भाग- 1

निकेत ढकालको ‘ऊनि’भाग एक

एस्.एल्.सी. सकिएपछि कलेज जोइन गरेको नि भरखर ६-७ महिना भएको थियो। स्कुल सकिएपछि त कुनै कैदी जैलबाट छुट्दाको अनुभव भएको थियो। यस्तो अनुभव हुनु नि ठिकै त होला, स्कुल मा १३ वर्ष बिताइयो र त्यो १३ वर्ष कस्तो थिए मलाई मात्र थाहा छ। आफु भन्दा धेरै वजनको व्याग बल्लतल्ल बोकेर स्कुल पुगिन्थ्यो। स्कुलको सरहरु कोइ

Read More

%d bloggers like this: