Category Archives: उनी भाग- 34

निकेत ढकालको, उनी ❤️❤️❤️❤️ भाग 34

ऊनी �मुखबाट शब्द कम र नयनबाट आशुको बहाव धेरै थियो |एकान्त र शुन्यतामा खसेको आशुको मोल मात्र हुने भए,यो दुनिया अहिले निकै फरक हुन्थियो होला | उनीसंग बोल्दा बोल्दै कुन बेला निदाए पत्तो भएन | तर फोन राख्नु अघि हामीले बोलेको एक एक कुरा मलाई पूर्ण रुपमा याद छ | उसले बोलेको हरेक वाक्य अहिलेसम्म

Read More

%d bloggers like this: