Category Archives: उनी भाग- 42

निकेत ढकालको, उनी ❤️❤️❤️❤️ भाग 42

❤️❤️❤️ऊनी ❤️❤️❤️ भोक भने निकै लागेको थियो,नलागोस पनि किन,दिउसो कफी मात्र खाको हो | पकाउन अल्छी लाग्यो,पसल गए,१० को वाई-वाई चाउचाउ र १०५ को dew लिएर आए घरमा | एरिकासंग फोनमा बोल्दै चाउचाउ पकाए | “किन चाउचाउ मात्र ? पुग्छ र ?” कस्तो माया गर्ने,पुग्छ पुग्दैन,सबै ध्यान दिन्छे | “म त यसरि खाना लागेको ५-६

Read More

%d bloggers like this: