Category Archives: उनी भाग- 46

निकेत ढकालको, उनी ❤️❤️❤️❤️ भाग 46

❤️❤️❤️ऊनी ❤️❤️❤️ Part 46 “मैले प्रस्ताभ नगरे के भो त,उसले गरि हाल्छे नि | माया मैले मात्र गरेको हैन क्यार |” मनमा यस्तो कुराहरुले पनि ठाउ लिदै थियो | एरिकासंग बोल्दै जादा बेलुकाको ६ बज्यो | कुराकानी सधैको जस्तो सामान्य थियो | जति आटे पनि मैले चाही प्र्सताभ राख्न सकिन र उनीबाट अपेक्षा राख्नु पनि

Read More

%d bloggers like this: