Category Archives: किनार भाग:३

कथा: किनार भाग:३

कथा: किनार भाग:३(सस्पेन्स)   त्यो दिन उस्लाइ गेट मा छाडे पछि उ सङ भेट नै भएन । भेट हुनत आफू कलेज पनि आउनु पर्यो नि आम पनि कसरी चाडो उठ्न भने पछि मरे जस्तो हुन्छ । आज लगभग दुई हप्ता पछि कलेज आएको।   आफू आफ्नै झोले पारामा ” जय बाबा मस्त महोला, आफ्नो मर्जी

Read More

%d bloggers like this: