Category Archives: किनार २

कथा :- किनार २

कथा :- किनार २ सुनन   हजुर मलाइ भन्नू भको बोलाइ त हाले तर अब उस्लाइ के भनेर बोलौ अन्योल मा परिहाल्यो। नचाहिने बेला नचाहिने कुरा जति नि सोच्ने जान्ने हुने यो दिमाग कैले काइ चाहिने बेला सानो कुरा मा नि फेल हुन्छ । -आर यु फाइन ? या आइ एम गुड म फेरि मौन

Read More

%d bloggers like this: