Category Archives: गुमीसकेको मौका-2

गुमीसकेको मौका -लेखन : जया कोइराला-भाग =2

गुमेकेको मौका भाग २ हातका औँलाहरू मोबाईल स्क्रीन तिर दौडदै गर्दा ऊस्को मनमा कौतुहलता बड्दै गयो तर जब म्यासेज स्क्रिनमा खुल्यो तब ऊस्का सारा कौतुहलता बिलाएरै गयो|   त्यो म्यासेज त झनै अनौठो लाग्यो “जमाना खराब छ अन्जु यहाँ कसैको परीचयको लागी # plz भनेर नरम नहोऊ,   अरुलाई थर्काऊन सिक पहिचान सुन्न होईन पत्ता

Read More

%d bloggers like this: