Category Archives: गुमीसकेको मौका -4

गुमीसकेको मौका -लेखन : जया कोइराला-भाग =4

त्यो फोनमा सुनीएको आवाज एकदम धेरै परीचीत लाग्यो अन्जुलाई ,   ऊस्लाई त्यो आवाज सुनीरहने आवाज जस्तो लाग्यो र उस्ले कती प्रयत्नगरी तर त्यो मान्छे ठम्याउन सकीन |   अन्जुको मन कती समय अघि देखी त्यो आवाज सुन्न तड्पीरहेको थियो झै लाग्यो अन्जु लाई | उताबाट आएको “हेलो अन्जु ”   को जबाफ स्वरुप “हाई”

Read More

%d bloggers like this: