Category Archives: धड्कन’-1

आशिक साह को ‘धड्कन’ Part 1

धडकन “Part 1 ” के ही खुसी हुन्छन् । जो हास्नु लायक हुदैन । त्यो खुसी अनायसै हुन्छन । बिना अर्थ का । बिना कारन का । बिना कुनै प्रसङ्ग का । तर पनि त्यो खुसी हुन्छन् । खुसी कसलाइ चाहिदैन यो सँसार मा । मलाइ लाग्छ मान्छेलाइ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा खुसी नै छन ।

Read More

%d bloggers like this: