Category Archives: पान मायाको माया

पान मायाको माया {यकमनले सोचे मगर्निको मुजापरेको सुर्के थैलि खुल्नेभो ,

पिरतिको प्रखाइले डुबुल्कि मारेर अन्तै बसाइ सरेछ क्यारे मितेरि गास्ने विरहिका भाकाहरु ढलमल ढलहल गर्दै मगर्नि दिदिको गुनिऊ फाटे जस्तो फाटेछ। कबारे कान्छा तुरुक्क मुतेर टाप भाग्यो ,मगर्नि दिदि को रातो गाला अनि पुष्ट छाति ऊनिलाई कति भारि भा होला ‘लेडे’ दाइ साऊदि गाको नि दुइ बर्स बित्यो आको छैन।धनको माया बलियो भयर होला ‘लेडे’दाजूले

Read More

%d bloggers like this: