Category Archives: भिमराज शाही(चिन्तन)

मुक्तकहरु 1 के गल्ती भो माया गाँसी सहन तयार छु। मै दोसी भए हाँसी हाँसी सहन तयार छु। एकतर्फि माया लाउदा गल्ती ठहरिएँ भने। लेउ कारागार देउ फाँसी सहन तयार छु। 2 उनी धनी म गरिब “थिएँ “ अरु के भनु। उनैलाइ जीवन “सुम्पिएँ” अरु के भनु। प्रेमीकाले छोडदा पागल भयो भन्नेलाइ। बिगत भुल्न सराप

Read More

%d bloggers like this: