आकासमा मडारियेका बादल सरिमेरो मन पनि मडारियेको थियो

January 1, 2018 lchapagain4@gmail.com 0

शीर्षक:- मडारिएको बादल भाग १ गह भरी आँसु पार्दै उसले भनी साँच्चै छाडेर जान्छौ त?उसलाइ यो हालतमा छाडेर जाने मलाइ पनि त रहर थिएन तर […]