Category Archives: ममि ! भेटिएन।

बिचमा कुरा मिलाइदिने लमि भेटिएन।!!!! पुरु रिजाल धादिङ(मुक्तक)

 भेटिएन।मुक्तक कति खोजे भेटिएन ममि ! भेटिएन। उनमा मेरो माया कमि भेटिएन।। ऊ तड्पिन्छे उता म तड्पिन्छु यता । बिचमा कुरा मिलाइदिने लमि भेटिएन। * पुरु रिजाल धादिङ

%d bloggers like this: