द्वापरयुग म १६०० गोपिनी को कृष्ण अनि उनी ती मध्य कि प्यारी मेरि

January 1, 2018 lchapagain4@gmail.com 0

परदेसिए पछि शब्द जुराइ बनाएको कथा कथा:-हेपिएको मन जब उन्को आगमन भो त्यो वसन्त रितु जब बकैना सिसौ का हागामा पात पलाउदै थिए कोइली ले […]