Category Archives: ‎Dhruba Raj Baral‎

एड्स बोकेर आउछ मुग्लान गएको पति ‎Dhruba Raj Baral ‎Regarding the 23rd National Condom Day

Regarding the 23rd National Condom Day गजल २३ औ राष्ट्रीय कन्डम दिबसको सन्दर्भमा सुदुर बस्तीहरूमा प्रजनन् स्वास्थ्यको सचेतना जगाऔं सामाजिक बजारिकरण बढाऔ बलबिबाहा हटाऔ चार गर्भ तुहिसक्यो आंग खसेको छ प्रजनन स्वास्थ्य सचेतना जगाऔं आमा बचाऔ एड्स बोकेर आउछ मुग्लान गएको पति पोले माथी फकुन्डो एड्स सार्दछ सचेतना जगाऔं भविष्य उज्यालो हुन्छ ब्यभार परिबर्तन गरौ

Read More

%d bloggers like this: