Category Archives: Bondage

बन्धि Bondage (NIKET DHAKAL) I was only a man and wanted to be human

I was only a man and wanted to be human   २०६ हड्डी,९०% पानि, केहि भाग मासु, विभिन्न अमुल्य अंगहरु र माथि बाट चट्ट सझाएको छालाले | बुझ्नलाई दिमाग छ,सुन्नलाई कान,हेर्नलाई आखा छ भने,मुखले ब्यक्त गर्छ | खुट्टाले सरिर ठेग्छ र त्यहि खुट्टाले गति दिन्छ | सबैसंग जोडिएको हुनाले नै होला मुटुलाई मुटु भनिएको |यहाँ

Read More

%d bloggers like this: