Category Archives: Half Aussie

नेपलकि तरुनि जिस्काऊने होईन आजकेल खैरेनि लाई I MISS YOU भन्ने गरेको छु( Half Aussie भाको अबस्ता)

Half Aussie भाको अबस्ता चिकेन पार्मा र स्यालेद खानु मन पर्छ आजकेल मलाई अनि पार्क मा बसेर बाख्राको कान होईन  रम्प स्टेग पोलेर खानु मन पर्छ मलाई लाग्छ कतै Aussie भाको त होईन  नमस्कार होईन हाऊ यु डुईन माईट भन्नु मन पर्छ आजकेल अनि टुप्पि पाल्नु होईन , चिल्लो तालु बनायर कालो चस्मा लगाऊनु मन

Read More

%d bloggers like this: