Category Archives: Legna Tsol

Carriage for a horrible life …बोक्येर यहाँ पिर को भारी,,(Legna Tsol)रित

त्यो मन को पिर नबुझ्ने हैन,, खुशी त मन कहि पनि छैन ,, भाग्य र समय को खेल रैछ सब कुरा ,, देख्ये को सबै सपना हुन्न रैछ पूरा।।। अनौठो यहाँ संसार को चलन,, हस्येर हिंड्छन मन मा लियेर जलन, , बोक्येर यहाँ पिर को भारी,, , कुदाउनै पर्ने जिन्दगी को गाडी ।।। रित He

Read More

माया को उधारो खेति-Legna Tsol(You rejoice in the world)

   माया को उधारो खेति You rejoice in the world   छितिज पारी सानो घर होला,,, सङै मिलि तरौला जुन सुकै आधी अनि खोला,, खोसिन्छ हरेक दिन यो सपना देख्ने अधिकार् ,! जब मुनाको मदन बिदेसिन्छ बोक्येर झोला।।। क्रोध केबल समय सङ छ,,  मदन को मनमा बसेकी मुना को निस्कासन भयो,  झोला मा लुगा हैन

Read More

%d bloggers like this: