Category Archives: Nawaraj Rijan Paudel

को आफ्नो को पाराइ खोजु कसरी l How to know the true and fake love l (NAWARAJ RIJAN)

I have not planted the full moon I have chosen the heart if I do not have you MUKTAK/1 न फुल्ने फुल हरु रोपेको छु मैले कैले मेरो नहुने तो दिल रोजेको छु मैले थाहा छ तिम्रो साथ सधै पाउदिना मा केइ पल लाई भये पनि तेइ माया रोजेको छु मैले गुनासो हुने छैन पछि

Read More

%d bloggers like this: