Category Archives: Ramesh Bhattarai

Ramesh Bhattarai Gazal l It’s time to let me cry for myself now ten l CHHEPARO.COM

मेरा आफ्नालाई रुवाउन नै अब आउछ यो दशैँ परदेशी छोराको यादले मन चस्काउछ यो दशैँ॥ सबका दाजु लम्कन्छन प्यार भरी परदेशबाट दृश्यहरूले बहिनीहरूमा न्यास्रो ल्याउछ यो दशैँ॥ दिन दुई गुणा रात चौ गुणा कसरी विताउदै उ साल काटी प्यारा नअाउदा उसै सताउछ यो दशैँ॥ फर्की फर्की किन आउछ यो दशा बनी हरेक साल हामी दुखियालाई

Read More

%d bloggers like this: