Category Archives: Are you virgin

Are you a virgin ?यो प्रस्न म सङ पहिलो पटक भएको होइन

Are you a virgin ? उस्ले अचानक यस्तो प्रस्न गर्दा मन चकित भयो मन के भनुम म आफै चकित भए । हामी के गफ गर्दै थियौ र कहाँ बाट उस्ले यस्तो प्रस्न गरि । अक्सर यो प्रस्न त केटाले केटि लाई गर्थे मैले पनि गरेको छु कति लाई तर पहिलो पटक कसैले मलाइ सोधेको छ

Read More

%d bloggers like this: