Category Archives: Tost Raj Chhetri

संघर्ष गर सत्कर्म गर पच्छ्याउँछ भाग्य Try to struggle to do the fate (Tost Raj Chhetri)

Try to struggle to do the fate in the fraternity! मुक्तक : नरित्याउ ती आँशुहरु परिवर्तन हुनेछन मुस्कान हरुमा नमार ती स्वर्णिम आश हरु सफल हुनेछन भविष्यमा जीवन आरोह अवरोह न हो उकाली ओराली त छँदैछ संघर्ष गर सत्कर्म गर पच्छ्याउँछ भाग्य पदचाप हरुमा ! टोष्ट राज क्षेत्री Kathmandu Freedom: Unfortunately, those tears will change

Read More

%d bloggers like this: