Category Archives: what the fuck?

you don’t believe unknown but he fuck me 🔐5⃣times .( what the fuck?)

  केटि:- what the fuck? म:- Ohh really, I wanna fuck you, can you? exactly यो fuck शब्द को मिनिङ ऐले सम्म था पाउन सकेको छैन । तर पनि उत्तर उसै गरि मजाकिलो पारा ले दिए । प्राय यो सब्द आज्कल सबै को मुखारबिन्दु बाट सुन्न पाइन्छ । रिसाएको बेला , खुसाएको बेला , फेल

Read More

%d bloggers like this: