Lucky xman Collection

(1)अष्टेलियन माया सारै खुरापाति    

 

(2)HALF AUSSIE

 

(3)POST OFFICE LOVE!! पोस्ट कार्यालय प्रेम

 

(4)अस्ट्रेलिया को ठट्टेउली शैली 

 

(5)अष्टेलियाको हासो र रुवाई

 

(6)प्रियसी को यादमा

 

(7)बोका जुजुमानको कालोकोट

 

(8)आज धेरै प्याला पिय मात लागेको छ सानु नआउ

 

(9)LILLY THE KILLER

 

(10)LOOKING FOR MY UNCLE!!!

 

(11)BROADWAY TO THE NARROW RIVER

 

(12)त्यो दिनको पर्तिक्षामा छु जुनदिन हामि यउटै अंगालोमा बाधियर हाम्रो सूख दुखक

 

(13)तोरी बारीको तोरी सोल्टा गुईठे

 

(14)पान मायाको माया

 

(15)सीरकले गर्यो शिरनीको हत्या(भाग -1)

मुग्लानी न्याउली(भाग -2)

न्याउली को न्वारन( सिरकले गर्यो शिरनीको हत्या भाग-3)

शिरनी को आत्मा(भाग 4)