Ramesh Bhattarai Gazal l It’s time to let me cry for myself now ten l CHHEPARO.COM

pixiz-16-09-2017-05-21-56-150x150 Ramesh Bhattarai Gazal l It's time to let me cry for myself now ten l CHHEPARO.COMमेरा आफ्नालाई रुवाउन नै अब आउछ यो दशैँ
परदेशी छोराको यादले मन चस्काउछ यो दशैँ॥

सबका दाजु लम्कन्छन प्यार भरी परदेशबाट
दृश्यहरूले बहिनीहरूमा न्यास्रो ल्याउछ यो दशैँ॥

दिन दुई गुणा रात चौ गुणा कसरी विताउदै उ
साल काटी प्यारा नअाउदा उसै सताउछ यो दशैँ॥

फर्की फर्की किन आउछ यो दशा बनी हरेक साल
हामी दुखियालाई अश्रुधारामा डुबाउछ यो दशैँ॥

स्वदेश प्रेम साथीसंगी अझ आफन्तको सम्झनाले
म परदेशी दुखियालाई झन रुवाउछ यो दशैँ॥

रमेश भट्टराई
लिस्वोन पोर्तुगल

 

It’s time to let me cry for myself now ten
Remembering the foreigner’s son, it’s like ten years.

Everyone’s brother goes to love with love
Views bring sisters to sisters this ten.

How to multiply the day two times in the night two times
The year’s lovely Neruda stays that way ten years.

Why does it return every year to return?
We drown it in Shirodhara, this is ten.

Self-love partner reminiscent of relatives
I cry like a foreigner sadly this ten.

Ramesh Bhattarai
Lisbon Portugal

About lchapagain4@gmail.com 745 Articles

CEO AT CHHEPARO.COM