कतै दारूका कतै केमिकल,(Some chemicals, some humans) Arpana Kc

October 13, 2017 lchapagain4@gmail.com 0

(कविता) -पैसा अर्पणा के.सी . आस्था का गजुर निहुरिएन बरू मन्दिर ढलेथ्यो साथमा हात थ्यो तर काँधमा जिम्मेवारी अनि खुसी थिएन अरू । साघुँरा थ्याे, […]