Tag Archives: #nepalesepoem

हो पत्र मार्ग मेरो, यात्रा छ लेखनीको । कसले भन्यो कलाले, आशा पुरा हुँदैनन् ।।

  गजल सब युद्ध गर्न थाले, आशा पुरा हुँदैनन् । भन्दैछ मृत्तिकाले, आशा पुरा हुँदैनन् ।। हो पत्र मार्ग मेरो, यात्रा छ लेखनीको । कसले भन्यो कलाले, आशा पुरा हुँदैनन् ।। अामा, बुवा र घरको जिम्मा छ काँधमाथि । यी पाइला नचाले, आशा पुरा हुँदैनन् ।। लेखिन्छ भाग्यमा जे, त्यै मात्र हुन्छ हेर । मात्रै

Read More

%d bloggers like this: